πάντα Μεσάνυχτα


Περίμενε σε 'κείνο το μέρος της πόλης όπου ήταν πάντα μεσάνυχτα. Περίμενε πάντα εκεί όπου το νυχτολούλουδο ήταν πάντα ανθισμένο κι η νύχτα λύγιζε απ' τη μυρωδιά. 
     Νύχτα και μυρωδιά, τα βασικά συστατικά του τρόμου. 

Έβλεπε τις σκιές μόνες, πεντάρφανες να σκίζουν τα σώματά τους στους τοίχους, να γλύφουν τα χρώματα και να τα χλωμιάζουν. Αγαπούσε τα χρώματα της νύχτας, φάνταζαν πιο βαθιά, σαν να τα έβλεπε κανείς μέσα απ' τον βυθό, σαν να τα έβλεπε για πρώτη φορά στην ουσία τους.
     Χρώματα και βυθός, τα βασικά συστατικά της αγάπης.

Κατέγραφε τα συστατικά, ανάσαινε βαθιά για να κρατήσει τ' άρωμα, έκλεινε τα μάτια, σκεφτόταν νέους συνδυασμούς, κατέγραφε, αναστέναζε. Αναστέναζε κι ένιωθε τη γλυκιά βιαιότητα του πόνου να χαράζει μέχρι τόσο βαθιά που μετά το σκοτάδι έτρεμε πάλι φως.
     Αναστεναγμός, το βασικό συστατικό της μνήμης.


Περίμενε σε 'κείνο το μέρος της πόλης που ήταν πάντα μεσάνυχτα.